ประกันกลุ่ม
ยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงาน ครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญ

ผลิตภัณท์ประกันกลุ่ม จาก กรุงไทย-แอกซ่า ให้คุณเลือกตามความสนใจ

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ยังมีแผนที่ช่วยให้หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ครอบคลุมถึงธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการความคุ้มครองให้กับพนักงานในองค์กรนั้นๆ ได้ ซึ่งจะเป็นหลักประกันให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างอย่างอุ่นใจ และเสริมสร้างองค์กรให้เป็นสถานที่ทำงานที่เต็มไปด้วยความใส่ใจ ด้วยแผนประกันภัยกลุ่มของเรา

การเจ็บป่วย หรือ อุบัติเหตุ อาจเกิดขึ้นกับพนักงานได้โดยไม่คาดคิด ด้วยแผนประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม พนักงานจะได้รับการรักษาพยาบาลและสวัสดิการที่ดี ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน แม้ในยามฉุกเฉิน
เลือกแผนประกัน
อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้ การเตรียมความพร้อมด้วยสวัสดิการความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่มจึงเป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นสำหรับองค์กรมืออาชีพ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับพนักงานของคุณ
เลือกแผนประกัน