ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา

ผลิตภัณฑ์ประกันกลุ่มทั้งหมด

ประกันกลุ่มแบบสำเร็จรูป

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ยังมีแผนที่ช่วยให้หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ครอบคลุมถึงธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการความคุ้มครองให้กับพนักงานในองค์กรนั้นๆ ได้ ซึ่งจะเป็นหลักประกันให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างอย่างอุ่นใจ และเสริมสร้างองค์กรให้เป็นสถานที่ทำงานที่เต็มไปด้วยความใส่ใจ ด้วยแผนประกันกลุ่มของเรา

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ยังมีแผนที่ช่วยให้หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ครอบคลุมถึงธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการความคุ้มครองให้กับพนักงานในองค์กรนั้นๆ ได้ ซึ่งจะเป็นหลักประกันให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างอย่างอุ่นใจ และเสริมสร้างองค์กรให้เป็นสถานที่ทำงานที่เต็มไปด้วยความใส่ใจ ด้วยแผนประกันกลุ่มของเรา

ประกันกลุ่มแบบเลือกผลประโยชน์

เพราะเราเชื่อว่าทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด คือทรัพยากรบุคคล การมีสวัสดิการที่ดี จะมีส่วนทำให้องค์กรดึงดูด และรักษาพนักงานคนสำคัญไว้กับองค์กร ประกันกลุ่มแบบเลือกผลประโยชน์ได้นั้น ท่านจะสามารถเลือกผลประโยชน์ความคุ้มครองที่ครอบคลุม ด้วยเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม

เพราะเราเชื่อว่าทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด คือทรัพยากรบุคคล การมีสวัสดิการที่ดี จะมีส่วนทำให้องค์กรดึงดูด และรักษาพนักงานคนสำคัญไว้กับองค์กร ประกันกลุ่มแบบเลือกผลประโยชน์ได้นั้น ท่านจะสามารถเลือกผลประโยชน์ความคุ้มครองที่ครอบคลุม ด้วยเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม

ประกันกลุ่มแบบคุ้มครองสินเชื่อ

คุ้มครองภาระหนี้สินคงเหลือของผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เพื่อความอุ่นใจให้คนที่คุณรัก

คุ้มครองภาระหนี้สินคงเหลือของผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เพื่อความอุ่นใจให้คนที่คุณรัก

loading

กำลังส่งข้อมูล

กรอกข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ชื่อ - นามสกุล

*หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

*อีเมล

*ผลิตภัณฑ์ประกันกลุ่มที่สนใจ

กรุณาเลือก

*ชื่อบริษัท

*ประเภทธุรกิจ

*จำนวนพนักงาน

*กรุณาระบุวันที่ต้องการให้กรมธรรม์มีผลบังคับ

วัน
เดือน
ปี

รายละเอียดเงื่อนไข