ประกันกลุ่ม

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ยังมีแผนที่ช่วยให้หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน ครอบคลุมถึงธุรกิจขนาดเล็ก ที่ตอบสนองความต้องการความคุ้มครองให้กับพนักงานในองค์กรนั้นๆ ได้ ซึ่งจะเป็นทั้งหลักประกันให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างอย่างอุ่นใจ และเสริมสร้างองค์กรให้เป็นสถานที่ทำงานที่เต็มไปด้วยความใส่ใจ ด้วยแผนประกันภัยกลุ่มของเรา

ประกันอุบัติเหตุกลุ่มแบบสำเร็จรูป

ประกันกลุ่มแบบสำเร็จรูป ที่จัดทำให้ตอบสนองกับธุรกิจขนาดเล็ก ถึงธุรกิจขนาดกลาง โดยมีอัตราเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับประกันประเภทธุรกิจและจำนวนพนักงาน มีให้เลือกทั้งแบบประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันชีวิตและสุขภาพ

    สิทธิประโยชน์

  • ประกันกลุ่มแบบสำเร็จรูป ที่จัดทำให้ตอบสนองกับธุรกิจขนาดเล็ก
  • มีให้เลือกทั้งแบบประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันชีวิตและสุขภาพ
  • คุ้มครองการฆาตกรรมลอบทำร้าย และ อุบัติเหตุ การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100% ของทุนประกัน

ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มแบบสำเร็จรูป

ประกันกลุ่มแบบคำนวณพิศษสำหรับกลุ่มหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โดยสามารถกำหนดความคุ้มครองได้เองตามที่ต้องการ

    สิทธิประโยชน์

  • แบบประกันที่สามารถกำหนดความคุ้มครองตามความต้องการขององค์กร
  • เป็นสวัสดิการที่สร้างความอุ่นใจให้พนักงานในองค์กร
  • เพื่อปลดหรือลดความเสี่ยงจากภาระหนี้สินคงค้าง สำหรับลูกค้าสินเชื่อหรือผู้กู้เงินของสหกรณ์ และสถาบันการเงิน