ผลิตภัณท์ให้คุณเลือกตามความสนใจ

ผลิตภัณท์ให้คุณเลือกตามความสนใจ

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ยังมีแผนที่ช่วยให้หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน ครอบคลุมถึงธุรกิจขนาดเล็ก ที่ตอบสนองความต้องการความคุ้มครองให้กับพนักงานในองค์กรนั้นๆ ได้ ซึ่งจะเป็นทั้งหลักประกันให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างอย่างอุ่นใจ และเสริมสร้างองค์กรให้เป็นสถานที่ทำงานที่เต็มไปด้วยความใส่ใจ ด้วยแผนประกันภัยกลุ่มของเรา

ประกันอุบัติเหตุกลุ่มแบบสำเร็จรูป

ประกันกลุ่มแบบสำเร็จรูป ที่จัดทำให้ตอบสนองกับธุรกิจขนาดเล็ก ถึงธุรกิจขนาดกลาง โดยมีอัตราเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับประกันประเภทธุรกิจและจำนวนพนักงาน มีให้เลือกทั้งแบบประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันชีวิตและสุขภาพ

ประกันอุบัติเหตุกลุ่มแบบสำเร็จรูป

คุ้มครอง การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ การสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ พร้อมทั้งคุ้มครองการฆาตกรรมลอบทำร้าย และ การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ รวมถึงค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ

ดูรายละเอียด

ประกันกลุ่มแบบสำเร็จรูป ที่จัดทำให้ตอบสนองกับธุรกิจขนาดเล็ก

มีให้เลือกทั้งแบบประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันชีวิตและสุขภาพ

คุ้มครองการฆาตกรรมลอบทำร้าย และ อุบัติเหตุ การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100% ของทุนประกัน

ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มแบบสำเร็จรูป

ประกันกลุ่มแบบคำนวณพิศษสำหรับกลุ่มหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โดยสามารถกำหนดความคุ้มครองได้เองตามที่ต้องการ

ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มแบบสำเร็จรูป

ประกันกลุ่มแบบคำนวณพิศษสำหรับกลุ่มหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โดยสามารถกำหนดความคุ้มครองได้เองตามที่ต้องการ

ดูรายละเอียด

แบบประกันที่สามารถกำหนดความคุ้มครองตามความต้องการขององค์กร

เป็นสวัสดิการที่สร้างความอุ่นใจให้พนักงานในองค์กร

เพื่อปลดหรือลดความเสี่ยงจากภาระหนี้สินคงค้าง สำหรับลูกค้าสินเชื่อหรือผู้กู้เงินของสหกรณ์ และสถาบันการเงิน

สมัครประกันชีวิตผ่าน Rabbit LINE Pay วันนี้!

ส่งต่อทุกความห่วงใย ด้วยการสร้างความมั่นคงทางการเงิน เริ่มสร้างกองมรดกตั้งแต่วันนี้ ผ่านประกันชีวิต iProtect S เพื่อส่งต่อทุกความห่วงใย ให้กลายเป็นความมั่นคงทางการเงินเป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่น

แบบประกันที่น่าสนใจ ประกันชัวิต ประกันสุขภาพ