เกี่ยวกับเรา

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2540 ที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำที่มีรัฐบาลไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และกลุ่มแอกซ่า กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต สุขภาพ และบริหารสินทรัพย์ขนาดใหญ่ ส่งผลให้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีความเชี่ยวชาญในด้านการรับประกันชีวิต

ความเป็นมาบริษัท

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวเป็นบริษัทอันดับหนึ่งในใจของคนไทย

ข่าวสารบริษัท ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

ข่าวคราว เรื่องราวน่ารู้

โปรโมชั่น & โฆษณา ผลิตภัณฑ์

กิจกรรมเพื่อลูกค้า โฆษณา ผลิตภัณฑ์ แคมเปญต่างๆ ที่น่าสนใจทั่วประเทศ

ความรับผิดชอบขององค์กร

ความรับผิดชอบขององค์กร (Corporate Responsibility หรือ CR) ที่กรุงไทย-แอกซ่า