ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา

ส่งคำขอเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้ป่วยนอก ผ่านแอปพลิเคชัน Emma by AXA

แอปพลิเคชัน Emma by AXA จะช่วยให้การเบิกเงินค่าสินไหมจะเป็นเรื่อง ”ง่าย” สำหรับคุณ ด้วยบริการใหม่ “เคลมออนไลน์” (OPD Quick Claim) ที่จะเปลี่ยนประสบการณ์เคลมให้เป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย  ผ่านแอปพลิเคชัน Emma by AXA จาก กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ออนไลน์แค่ปลายนิ้ว

Emma by AXA เคลมออนไลน์

การเบิกเงินค่าสินไหมจะเป็นเรื่อง ”ง่าย” สำหรับคุณ

เอกสาร และขั้นตอนในการส่งคำขอเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้ป่วยนอก

สำหรับลูกค้าประกันชีวิตรายบุคคล ที่มีผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีรักษาผู้ป่วยนอก เมื่อคุณสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 5,000 บาท คุณสามารถยื่นเคลมออนไลน์ ได้ด้วยตัวเอง “ง่ายๆ“

1. เตรียม 4 เอกสาร ดังนี้

1) หน้าสมุดบัญชีธนาคารผู้เอาประกัน

2) ใบเสร็จรับเงิน

3) ใบรายละเอียดค่าใช้จ่าย

4) ใบรับรองแพทย์

2. ส่งผ่านแอปพลิเคชัน Emma by AXA ด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

1) เลือกกรมธรรม์ที่ต้องการเคลม

2) คลิกที่ไอคอนส่งคำขอเรียกร้องสินไหม

3) ระบุรายละเอียด และอัปโหลดเอกสาร

4) กดส่งคำขอ

และคุณสามารถตามตรวจสอบสถานะการเคลมได้ตลอดเวลา  เมื่อทางบริษัทฯ ทำการอนุมัติเงินค่าสินไหม  เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของท่าน ภายใน 5-7 วันทำการ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

หมายเหตุ

-บริการนี้สำหรับเบิกสินไหมค่ารักษาพยาบาล กรณีรักษาแบบผู้ป่วยนอกของกรมธรรม์รายสามัญเท่านั้น ไม่ครอบคลุมกรมธรรม์ประกันกลุ่ม และกรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข กรุณาส่งเอกสารมายังบริษัทฯ

-ก่อนส่งเอกสาร โปรดระบุข้อความ “ใช้สำหรับการเบิกค่ารักษาพยาบาลกับบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เท่านั้น” บนใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา

-กรุณาเก็บเอกสารยื่นเบิกดังกล่าวอย่างน้อย 90 วัน เนื่องจากอาจมีการขอเอกสารต้นฉบับเพื่อประกอบการพิจารณาภายหลัง

คำถามที่พบบ่อย
1.บริการเคลมออนไลน์ (OPD Quick Claim) ผ่านแอปพลิเคชัน Emma by AXA คืออะไร?

บริการใหม่สำหรับลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (Out Patient Department : OPD) และนำเอกสารที่ครบถ้วน มายื่นเคลมออนไลน์ได้ง่ายๆด้วยตัวเอง ผ่านแอปพลิเคชัน Emma by AXA *ยังไม่รองรับการเรียกร้องค่าสินไหมค่าชดเชยรายวัน ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน กรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคล(Personal Accident) โรคร้ายแรง และสินไหมมรณกรรม และกรมธรรม์ประกันกลุ่ม

2.ใครสามารถใช้บริการเคลมออนไลน์ (OPD Quick Claim) ผ่านแอปพลิเคชัน Emma by AXA ได้บ้าง?

ลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตรายสามัญที่สถานะกรมธรรม์มีผลบังคับ มีสิทธิความคุ้มครองผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก(OPD)

3.ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันกลุ่ม และกรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) ใช้บริการเคลมออนไลน์ ได้หรือไม่?

ลูกค้าประกันกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุไม่สามารถใช้บริการเคลมออนไลน์ (OPD Quick Claim) ผ่านแอปพลิเคชัน Emma by AXA ได้ กรุณาเตรียมเอกสารที่ใช้ในการเคลมให้ครบถ้วน และส่งมายังบริษัทฯ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.krungthai-axa.co.th/th/customer-service/claims-procedure/output-patient-department

4.จำนวนเงินสูงสุดสำหรับการเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก ผ่านแอปพลิเคชัน Emma by AXA

1.สามารถส่งเคลมออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Emma by AXA ในกรณีใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 5,000 บาท

2.หากใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลเกิน 5,000 บาท ลูกค้าโปรดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการเคลมให้ครบถ้วน และส่งมายังบริษัทฯ

5.ระยะเวลาในการพิจารณาสินไหม ใช้เวลากี่วัน?

ผลการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์ โดยท่านจะทราบสถานะการเรียกร้องสินไหมเบื้องต้นภายใน 3-5 วันทำการ

6.ลูกค้ามีผลประโยชน์สินไหมค่าชดเชยรายวันเบิกค่ารักษา และยื่นเบิกค่ารักษาผู้ป่วยนอก (OPD)ที่เข้าเงื่อนไข 18 หัตถการ ลูกค้าจำเป็นต้องส่งเอกสารยื่นเบิกค่าชดเชยรายวันอีกหรือไม่

กรณีที่บริษัทฯ พิจารณาคุ้มครอง การรักษา OPD ที่เข้าเงื่อนไข 18 หัตถการ บริษัทฯ จะคุ้มครองผลประโยชน์ ค่าชดเชยรายวัน เพิ่มเติมโดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารชุดจริงเข้ามายังบริษัทฯ อีกครั้ง

สำหรับลูกค้ารายบุคคล ท่านสามารถดาวน์โหลด และลงทะเบียนแอปพลิเคชัน

Emma by AXA

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ที่ App Store และ Google Play