ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา

วางแผนล่วงหน้า รักษาอุ่นใจ กลับบ้านไว ไม่ต้องรอแฟกซ์เคลม

สำหรับการวางแผนการรักษาพยาบาลกรณีผ่าตัดใหญ่และการส่องกล้องล่วงหน้า

*การให้บริการจะอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ในการพิจารณาตามความเหมาะสม และไม่ไช่การเจ็บป่วยกรณีฉุกเฉิน*

รักษาอุ่นใจ กลับบ้านไว ไม่ต้องรอแฟกซ์เคลม กับกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (KTAXA IPD Pre Approval)

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์ที่จะยกระดับการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพให้กับลูกค้าคนสำคัญในการวางแผนการรักษาพยาบาลล่วงหน้ากับโรงพยาบาลชั้นนำ กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย และค่ารักษาพยาบาลในราคาพิเศษแบบเหมาจ่าย สำหรับการเข้ารักษาผ่าตัดใหญ่และการส่องกล้องกับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการรอพิจารณาโดยไม่ต้องรอผลอนุมัติ Fax Claim เพื่อความสะดวกรวดเร็วในวันกลับบ้าน บริษัท ฯ จึงจัดตั้งโครงการรักษาอุ่นใจ กลับบ้านไว ไม่ต้องรอแฟกซ์เคลม กับกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (KTAXA IPD Pre Approval) โดยลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่ถือกรมธรรม์สุขภาพ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ดังนี้

 • สบายใจ!

  ได้รับทราบ และเข้าใจแผนการรักษาที่จะเกิดขึ้นกับตนเองก่อนรับการรักษา

 • สบายใจ!

  ไม่มีเซอร์ไพรส์ รู้ผลความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองก่อนการรักษา

 • สบายใจ!

  ชำระส่วนต่างความคุ้มครองและกลับบ้านได้เลย โดยไม่ต้องรอแฟกซ์เคลม

หมายเหตุ

1. การอนุมัติ Fax Claim หมายถึง การอนุมัติไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
2. การให้บริการจะอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ในการพิจารณาตามความเหมาะสม
3. การให้บริการไม่ร่วมกับการเจ็บป่วยกรณีฉุกเฉิน โดยจะต้องเป็นการเจ็บป่วยที่สามารถวางแผนการรักษาพยาบาลล่วงหน้าเท่านั้น
4. อาจมีบางกรณีที่การรักษาพยาบาลไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ล่วงหน้า ลูกค้าจะต้องรอผลการพิจารณา Fax Claim ก่อนกลับบ้านตามขั้นตอนปกติ เช่นกรณีดังต่อไปนี้

 • มีการเปลี่ยนแปลงการรักษา หรือการผ่าตัด
 • มีภาวะแทรกซ้อน หรืออาการที่มีความจำเป็นต้องต้องนอนเกินกว่าจำนวนวันที่วางแผนไว้ล่วงหน้า
 • มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกินวงเงินความคุ้มครองตามที่ได้ขออนุมัติไว้ล่วงหน้า

เงื่อนไขพิเศษ

เฉพาะโรงพยาบาลและหัตถการที่ร่วมโครงการ

โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย) จ.กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี จ.จันทบุรี

โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย จ.เชียงราย

โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต จ.ภูเก็ต

โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริโรจน์ จ.ภูเก็ต

โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่ จ.สงขลา

โรงพยาบาลกรุงเทพ อุดร จ.อุดรธานี

โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จ.ชลบุรี

โรงพยาบาลพญาไท 2 จ.กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จ.กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลเอกชล จ.ชลบุรี

โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ.นครสวรรค์
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ฯ และโรงพยาบาลได้กำหนดร่วมกัน
หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1159 ตลอด 24 ชั่วโมง