ไม่มีข้อมูล

*โปรดระบุคำค้นหา
ค้นหาในทุกหมวด
วิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่น
วิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่น

วิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่น

“การเติบโตอย่างยั่งยืน” หนึ่งในกลยุทธ์หลักที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อคงความเป็นผู้นำประกันด้านใส่ใจสิ่งแวดล้อม หรือ Green Insurer

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ

ภาวะโลกร้อน ถือเป็นภาระกิจเร่งด่วนระดับโลก โดย กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร เพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ในทุกกระบวนการที่ปฏิบัติการ เพราะเราเคียงข้าง คุ้มครอง พร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อม #CommitToClimate เราปรับโลกเปลี่ยน มาร่วมกันเปลี่ยนโลกให้ดีไปได้ด้วยกัน

ความคุ้มครองที่ครอบคลุม
ความคุ้มครองที่ครอบคลุม

ความคุ้มครองที่ครอบคลุม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และมุ่งเน้นการให้ความ คุ้มครองที่ครอบคลุม เพื่อลูกค้าคนสำคัญของเรา รวมถึงการมอบความคุ้มครองให้กับทุกเพศ เพื่อลดช่องว่างความแตกต่างทางสังคม อีกทั้งคิดริเริ่มบริการด้านสุขภาพ ที่ให้ความสะดวกสบาย ที่เหนือกว่าแก่ลูกค้าของเรา

การมอบโอกาส และ อาสาสมัครหัวใจทำงาน
การมอบโอกาส และ อาสาสมัครหัวใจทำงาน

การมอบโอกาส และ อาสาสมัครหัวใจทำงาน

Giving Opportunity, Not Charity หรือ เรามอบโอกาส ไม่ใช่การทำเพื่อการกุศล คือ ปรัชญาการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ ที่ยึดมั่นเสมอมา
โครงการ อาสาสมัครหัวใจทำงาน หรือ Hearts in Action Volunteers ถือเป็นอีกบทบาทสำคัญขององค์กร และในฐานะพนักงานของบริษัทฯ ที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน