ประกันคุ้มครองรายได้
iprotect

เพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอน

และหากมีสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณ ใครจะดูแล “คนข้างหลัง” ของคุณได้ดีเท่ากับสี่งที่คุณเตรียมไว้ให้พวกเขาเอง

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อ-นามสกุล* กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล
เพศ* กรุณาระบุเพศ
หญิง
ชาย
วัน/เดือน/ปี* กรุณากรอกวันเดือนปีเกิด รูปแบบไม่ถูกต้อง อายุของท่านไม่อยู่ภายในอายุรับประกัน
อายุ*
-
ปี
โทรศัพท์มือถือ* กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือไม่ถูกต้อง
จังหวัด* กรุณาเลือกจังหวัด
เวลาที่สะดวกติดต่อกลับ* กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อ
ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่
นโยบายความเป็นส่วนตัว : เรารับประกันความเป็นส่วนตัว 100% ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกแชร์ หรือให้กับบุคคลที่สามเป็นอันขาด
กำลังส่งข้อมูล
ขอบคุณค่ะ
บริษัทฯ ได้รับข้อมูลของท่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในเวลาที่ท่านสะดวก
ส่งข้อมูลไม่สำเร็จ
ส่งอีกครั้ง

สิทธิประโยชน์

  • ความคุ้มครองสูงตั้งแต่วันแรกที่คุณชำระเบี้ยประกันภัย
  • ค่าเบี้ยสบายกระเป๋าเพียงหลักร้อยต่อเดือน*
  • เงินผลประโยชน์ไม่ต้องเสียภาษี
  • สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมต่างๆ ได้ เช่น มะเร็งหรือโรคร้ายแรง
  • เบี้ยประกันภัยหักลดหย่อนภาษีได้**

*สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 1 เดือน – 58 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท

**เงื่อนไขเป็นไปตามกรมสรรพากรกำหนด

หมายเหตุ

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์

แบบประกันที่น่าสนใจ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ