ไม่มีข้อมูล

*โปรดระบุคำค้นหา
ค้นหาในทุกหมวด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ช่วยสร้างกองมรดกเพื่อส่งต่อความมั่นคงทางการเงินให้กับคนที่คุณรักจากรุ่นสู่รุ่นด้วยความคุ้มครองสูงแต่จ่ายค่าเบี้ยฯ สบายกระเป๋า

รายละเอียดและผลประโยชน์ของความคุ้มครอง

คำถามที่พบบ่อย

1. กรณีใดที่สงวนสิทธิ์ยกเว้นความคุ้มครอง ?

1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับจากวันทำสัญญาหรือวันต่อสัญญาครั้งสุดท้าย หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิม

2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

2. ในระหว่างสัญญามีเงินคืนประจำปีหรือไม่ ?

• ไม่มีเงินจ่ายคืนประจำปี แต่มีเงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์ เมื่อครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

loading

กำลังส่งข้อมูล

รายละเอียดเงื่อนไข