บริการลูกค้า

ไว้ใจได้ พร้อมให้บริการ และใส่ใจลูกค้าเสมอ

กรุงไทย-แอกซ่า มุ่งมั่นให้บริการด้านความคุ้มครองชีวิต ด้วยทัศนคติในการให้บริการไว้ใจได้ พร้อมให้บริการ และใส่ใจลูกค้าเสมอ
health-advisory-center-networks

เราดูแลสุขภาพคุณ

บทความสุขภาพดีๆ และ เครือข่ายสถานพยาบาลใกล้บ้านท่าน
Claims

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

รายละเอียดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประเภทต่างๆ
downloads

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าต่างๆ
Krungthai-AXA Office

เครือข่ายงานบริการลูกค้าทั่วประเทศ

อุ่นใจกับบริการ ณ สาขา สำนักงานตัวแทนฯ และ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ที่ครอบคลุมการให้บริการทั่วประเทศ
Useful information

ข้อมูลสำหรับลูกค้า

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ที่ลูกค้าพึงทราบ